free poker

[sigplus] Critical error: mod_sigplus (sigplus module) requires a matching version of plg_sigplus (sigplus plug-in) to be installed. Currently you have mod_sigplus version 1.3.4 but your version of plg_sigplus is 1.3.1. The latest version of plg_sigplus and mod_sigplus is available from JoomlaCode.

Dzisiaj jest: 19 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Orlik

Ocena użytkowników: / 10
SłabyŚwietny 
 
Orlik z Czarnej Białostockiej bierze udział w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki "Lokalny Animator Sportu" Animatorzy: Jerzy Kolendo, Mateusz Woronoiecki
Więcej informacji: www.naszorlik.pl
 
 
Regulamin
korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko „Orlik 2012"
w Czarnej Białostockiej
przy ul. Traugutta 28

 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej
2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
3. Boiska są udostępniane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (harmonogramu) z Administratorem w następujących terminach i godzinach:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałem
integracyjnym:
poniedziałek – piątek godz. 800 – 1600
b) boiska udostępniane dla wszystkich chętnych:
poniedziałek – piątek godz. 1600– 2200
sobota godz. 1100 – 2200
niedziela godz. 1100 – 2200
4. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt. 1"a" ustala dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej.
5. Harmonogram zajęć i udostępniania boiska w terminach określonych w pkt. 1"b" koordynuje pracownik – trener boiska Orlik.
6. Trener ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć, informując
zainteresowanych z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do dziennika
rejestru użytkowników i okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem
pracownikowi boisk.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się buty piłkarskie z krótkimi
korkami z tworzywa sztucznego).
9. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować
zgodnie z jego przeznaczeniem.
10.Sprzęt sportowy (słupki i siatki do piłki siatkowej i tenisa ziemnego) wydaje
pracownik. Korzystający po skończonych zajęciach zobowiązany jest zdać
pobrany sprzęt pracownikowi.
11.W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich plastikowych i metalowych korkach
oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem
boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych
przedmiotów niebezpiecznych,
d) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania i rzucania wszelkich przedmiotów na płytę boiska,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
j) przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
k) wprowadzania zwierząt,
l) korzystania z boisk bez zgody pracownika.
12.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie w czasie planowanych
zajęć szkolnych ponosi nauczyciel przedmiotu, zajęć pozalekcyjnych trener,
instruktor, animator sportu itp.
13.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel). Opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą był odpowiedzialny.
14.Użytkownicy korzystają z boisk sportowych na własną odpowiedzialność.
15. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan
udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
16.Prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne (nauczyciel, trener, opiekun) jest
zobowiązany powiadomić pracownika o każdym zaistniałym wypadku lub
kontuzji ćwiczącego.
17.Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników. Jednocześnie korzystający zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego pracownikowi.
18.Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
19.W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk
decyduje pracownik.
20.W czasie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram
korzystania z obiektu.
21.Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na obiekcie przez użytkowników.

22.Rozstrzygnięcia dotyczące postępowania przez korzystających zgodnego z
wytycznymi w pkt. 11 podejmuje pracownik, który w zależności od sytuacji
może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego,
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub
korzystanie z obiektu,
- nakazać opuszczenie terenu boisk.
23. Korzystający z kompleksu boisk sportowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Ppoż. i BHP.
24.Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
niniejszego regulaminu.
25.Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego (z art. 51 §1 i 2 Kw, art.54 Kw), a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 Kk). jak również podlegać będzie zakazowi dalszych wstępów na boiska.

 Dyrektor Szkoły
Jolanta Dadura

 

TRENERZY NA ORLIKU

Jerzy Kolendo - 699 920 204

Mateusz Woroniecki - 698 466 070

 

Archiwum

Dodatki

Przekaż 1% podatku Naszej Szkole

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Insta.Ling

Szkoła Podstawowa nr 2
| free joomla 2.5 templates